رئیس جمهور

کیفیت

منوی عمودی


درباره ما


مدیرکل :مهران حموله
آدرس پستی: اهواز-امانیه-خیابان فلسطین
کدپستی: 6133613395
تلفن:33363763-061
نمابر:33338051
تلفنخانه: 4 -33332701
ملاقات عمومی: روزهای دوشنبه
ساعات ملاقات 8 لغایت 14
ایمیل
m.hamouleh@post.irلینک هاDOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0